Zaproszenie na XXXII sesję Rady Gminy

Poświętne, dnia 15.09.  2010r.

RGO.0052- 32/10      
                         
                                                                                                            
       Uprzejmie informuję, iż w  dniu 24 września 2010 roku o godzinie  8 30 w sali narad Urzędu Gminy Poświętne odbędzie się  sesja Rady Gminy Poświętne.
       Przewidywany porządek obrad jest następujący:  
1. Otwarcie obrad XXXII sesji Rady Gminy.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2010 r.
3. Informacja o analizie oświadczeń majątkowych
5. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany Uchwały NR XXX/148/10 Rady Gminy Poświętne w sprawie zatwierdzenia „Planu odnowy miejscowości Brzozowo Stare na lata 2010-2017”
6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 r
7. Podjecie uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2011 rok.
8. Interpelacje, wnioski, zapytania radnych i sprawy  różne.

Przewodniczący Rady
Tadeusz Kamiński

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy w Poświętnem

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Suchowierski

Wprowadzający: Andrzej Suchowierski

Data wprowadzenia: 2010-09-23

Data modyfikacji: 2010-09-23

Opublikował: Andrzej Suchowierski

Data publikacji: 2010-09-23