Zaproszenie na XXXIII sesję Rady Gminy Poświętne

Poświętne, dnia 26.10.2010r.

RGO.0052-53/10                      
       Uprzejmie informuję, iż w  dniu 3 listopada 2010 roku o godzinie  9-tej w sali narad Urzędu Gminy Poświętne odbędzie się XXXIII sesja Rady Gminy Poświętne. Proszę o wzięcie udziału.
       Przewidywany porządek obrad jest następujący:  
1.   Otwarcie obrad XXXIII sesji Rady Gminy.
2.   Przyjęcie porządku obrad.
2.Informacja w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów do celów wymiaru podatku rolnego  na 2011 rok na podstawie Komunikatu Prezesa GUS z dnia 19.10.2010 r.
3.Informacja  w sprawie  średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2010 r., przyjętej do wymiaru podatku leśnego na 2011 r. na podstawie Komunikatu Prezesa GUS z dnia 20.10.2010 r.
5.  Podjecie uchwały w sprawie określenia wysokości  rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2011 rok.
6.  Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2010 r.
7.  Informacja o założeniach do projektu uchwały budżetowej na 2011 rok.
8.  Przedstawienie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na rok 2011 i lata 2012-2014.
9.  Informacja o uchwałach obowiązujących w 2011 roku a podjętych w poprzednich latach: 
   1) Uchwała nr X/50/07Rady Gminy Poświętne z dnia 15 listopada 2007 r.w sprawie określenia wzorów formularzy informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny, obowiązujących na terenie gminy Poświętne,
   2) Uchwała nr X/51/07Rady Gminy Poświętne z dnia 15 listopada 2007 w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji na podatek leśny oraz,   informacji o lasach, obowiązujących na terenie gminy Poświętne,
   3)  Uchwała nr X/52/07Rady Gminy Poświętne z dnia 15 listopada 2007r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Poświętne,
   4) Uchwała nr X/47/07Rady Gminy Poświętne z dnia 15 listopada 2007r. w sprawie zwolnień w podatku od środków transportowych,
   5) Uchwała nr X/45/07Rady Gminy Poświętne z dnia 15 listopada 2007r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości,
   6) Uchwała nr X/48/07Rady Gminy Poświętne z dnia 15 listopada 2007r. w sprawie zwolnienia od podatku leśnego,
   7) Uchwała nr X/51/07Rady Gminy Poświętne z dnia 15 listopada 2007r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej, zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności,
   8) Uchwała nr III/19/67Rady Gminy Poświętne z dnia 15 listopada 2006r.zarzadzenia poboru niektórych należności w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wynagrodzeń za inkaso.           

10. Podsumowanie realizacji Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich w latach 2008 2010 na terenie Gminy Poświętne.
11. Przedstawienie Radzie Gminy do wiadomości projektów sporządzonych spisów i kart inwentaryzacyjnych komunalizowanych nieruchomości, przed ich wyłożeniem do publicznego wglądu
12.Interpelacje, wnioski, zapytania radnych i sprawy  różne.
13.Podsumowanie kadencji Rady Gminy 2006-2010
   Wystąpienie Wójta Gminy,
Wystąpienie Przewodniczącego Rady Gminy.
13.Wręczenie odznaczeń i dyplomów.
14.Wystąpienie zaproszonych gości.Przewodniczący Rady
Tadeusz Kamiński

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy w Poświętnem

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Suchowierski

Wprowadzający: Andrzej Suchowierski

Data wprowadzenia: 2010-10-28

Data modyfikacji: 2010-10-28

Opublikował: Andrzej Suchowierski

Data publikacji: 2010-10-28