Komunikat

K O M U N I K A T

KOMISJA INWENTARYZACYJNA
Rady Gminy w Poświętnem informuje, że:
Stosownie do art.17 ustawy z dnia 10 maja 1990 roku – Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym /Dz.U.Nr.32 poz.91 z późniejszymi zmianami /   w siedzibie Urzędu Gminy w Poświętnem pokój Nr 15 wyłożony będzie do publicznego  wglądu  spis  inwentaryzacyjny  części mienia państwowego, które z mocy prawa stało się mieniem komunalnym gminy Poświętne.

Informacja podana w pliku załącznika.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy w Poświętnem

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Suchowierski

Wprowadzający: Andrzej Suchowierski

Data wprowadzenia: 2010-11-18

Data modyfikacji: 2010-11-18

Opublikował: Andrzej Suchowierski

Data publikacji: 2010-11-18