Zaproszenie na sesję

Poświętne, dnia 25.11.2010 r.


RGO.0052-1/10     
                                   

       Uprzejmie informuję, iż w  dniu  1 grudnia 2010 roku o godzinie 9-tej w sali narad Urzędu Gminy Poświętne odbędzie się I sesja  nowo wybranej Rady Gminy Poświętne. Proszę o wzięcie udziału.
Proponowany porządek obrad jest następujący:
1.Otwarcie sesji
2.Złożenie ślubowania przez nowo wybranych radnych.
3.Ustalenie porządku obrad
4.Wybór Przewodniczącego Rady Gminy Poświętne:
a) zgłaszanie kandydatów na funkcję Przewodniczącego Rady Gminy,
            b) powołanie Komisji Skrutacyjnej,
            c) przyjęcie Regulaminu wyboru Przewodniczącego Rady Gminy,
            d) prezentacja (wystąpienia) kandydatów
            e) przeprowadzenie głosowania (tajnego),
            f) podjecie uchwały stwierdzającej wybór.
5. Przejęcie przez przewodniczącego Rady Gminy prowadzenia sesji od Radnego Seniora
6.Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Poświętne:
            a) zgłaszanie kandydatów na funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Gminy,
            b) powołanie Komisji Skrutacyjnej,
            c) przyjęcie Regulaminu wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy,
            d) prezentacja (wystąpienia) kandydatów
            e) przeprowadzenie głosowania (tajnego),
            f) podjecie uchwały stwierdzającej wybór.
7.Wybór przewodniczącego i członków Komisji Rewizyjnej.
8.Wybór przewodniczącego i członków Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów.
9.Ustalenie zasad otrzymywania i wysokości diet radnych.
10.Ustalenie ryczałtu Przewodniczącemu Rady Gminy Poświętne.
11.Sprawozdanie dotychczasowego Wójta o stanie gminy.
12.Interpelacje, wnioski, zapytania radnych
13.Zakończenie obrad

Przewodniczący Rady V Kadencji
Tadeusz Kamiński

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy w Poświętnem

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Suchowierski

Wprowadzający: Andrzej Suchowierski

Data wprowadzenia: 2010-11-30

Data modyfikacji: 2010-11-30

Opublikował: Andrzej Suchowierski

Data publikacji: 2010-11-30