Komunikat

KOMUNIKAT

     W dniu 21 grudnia 2010 roku Rada Gminy Poświętne podejmie uchwałę w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Poświętne z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011 rok”.
      W związku z powyższym organizacje pozarządowe i podmioty o których mowa w art. art.3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96,poz.873 z późn. zm.). w terminie do dnia 20 grudnia mogą zgłaszać do Urzędu Gminy Poświętne opinie i uwagi dotyczące programu
     Program, o którym mowa w komunikacie stanowi załącznik do niniejszego komunikatu.

Wójt Gminy
Witold Łapiński

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy w Poświętnem

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Suchowierski

Wprowadzający: Andrzej Suchowierski

Data wprowadzenia: 2010-12-14

Data modyfikacji: 2010-12-14

Opublikował: Andrzej Suchowierski

Data publikacji: 2010-12-14