Informacja Wójta Gminy

Informacja w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego


Wójt Gminy Poświętne informuje o zmianie terminu składania wniosków dotyczących zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Odpowiedni wniosek (który dostępny będzie w II połowie stycznia) wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami potwierdzonymi za zgodność z oryginałem) na zakupiony olej napędowy wykorzystywany do produkcji rolnej należy składać do wójta, burmistrza (prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu lub współposiadaniu tego producenta rolnego (w tym dzierżawcy) w następujących terminach:

  •     Termin I od 1 lutego do 29 lutego 2012 roku
    faktury VAT z okresu od 1 września 2011 roku do 31 stycznia 2012 roku,
  •    Termin II od 1 sierpnia do 31 sierpnia 2012 roku
    faktury VAT z okresu od 1 lutego 2012 roku do 31 lipca 2012 roku.

Należności z tytułu zwrotu podatku akcyzowego wypłacane będą w terminie:

  • Od 2 do 30 kwietnia 2012 roku w przypadku złożenia wniosku w I terminie;
  • Od 1 do 31 października 2012 roku w przypadku złożenia wniosku w II terminie

 

Wójt Gminy
Witold ŁapińskiMetryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy w Poświętnem

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Suchowierski

Wprowadzający: Andrzej Suchowierski

Data wprowadzenia: 2012-01-05

Data modyfikacji: 2012-01-05

Opublikował: Andrzej Suchowierski

Data publikacji: 2012-01-05