Ogłoszenie

  Uprzejmie informuję, że w dniu 20 kwietnia 2011 roku , o godz. 9:00, w  Sali Narad Urzędu Gminy  Poświętne, odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Proponowany porządek obrad jest następujący:
1. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Gminy za 2010 r.
2.Rozpatrzenie sprawozdania  z wykonania budżetu gminy za 2010 rok wraz z opinią RIO o tym sprawozdaniu
3.Rozpatrzenie informacji o stanie mienia komunalnego Gminy.
4.Rozpatrzenie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Poświętnem za 2010 r.
5.Opracowanie stanowiska Komisji Rewizyjnej.
6.Opracowanie wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy za 2010rok.
7.Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Przewodniczący Komisji
Ryszard SzymborskiW załączeniu:
1. Sprawozdanie finansowe Gminy za 2010 r.
2. Sprawozdanie  roczne z  wykonania budżetu gminy za 2010 r.
3. Sprawozdanie  roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za 2010 r.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy w Poświętnem

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Suchowierski

Wprowadzający: Andrzej Suchowierski

Data wprowadzenia: 2011-04-18

Data modyfikacji: 2011-04-18

Opublikował: Andrzej Suchowierski

Data publikacji: 2011-04-18