Zaproszenie na sesję

Poświętne, dnia  09.06.2011

RGO. 0002.7.2011                                                                                                                                     

       Uprzejmie informuję, iż w  dniu  17 czerwca 2011 roku o godzinie 9-tej w sali narad Urzędu Gminy Poświętne odbędzie się VII sesja Rady Gminy Poświętne. Proszę o wzięcie udziału.

              Przewidywany porządek obrad jest następujący:
1. Otwarcie obrad VII sesji Rady Gminy.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Podjecie  uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VI/29/11 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi białostockiemu na dofinansowanie zadania:” Wzmocnienie nawierzchni odcinka drogi powiatowej Nr 1567B Brzozowo Stare – Wilkowo Nowe”.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Poświętne na 2011 rok.
6. Zapoznanie się z uchwałą Zebrania Wiejskiego sołectwa w Brzozowie Starym z dnia 08.06.2011 w sprawie nadania imienia Błogosławionego Jana Pawła  II świetlicy wiejskiej w Brzozowie Starym oraz pismem sołtysa wsi Brzozowo Stare.
7. Interpelacje, wnioski, zapytania radnych i sprawy  różne.
8. Uroczyste otwarcie świetlicy wiejskiej w Brzozowie Starym

Przewodniczący Rady
Tadeusz Kamiński

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy w Poświętnem

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Suchowierski

Wprowadzający: Andrzej Suchowierski

Data wprowadzenia: 2011-06-13

Data modyfikacji: 2011-06-13

Opublikował: Andrzej Suchowierski

Data publikacji: 2011-06-13