Zaproszenie na sesję

Poświętne, dnia  17.07.2011

RGO. 0002.8.2011  


       Uprzejmie informuję, iż w  dniu  30 sierpnia  2011 roku o godzinie 9-tej w sali narad Urzędu Gminy Poświętne odbędzie się VIII sesja Rady Gminy Poświętne.

       Przewidywany porządek obrad jest następujący:
1.  Otwarcie obrad VIII sesji Rady Gminy.
2.   Przyjęcie porządku obrad.
3.Przyjęcie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2011r, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Poświętne   oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Poświętnem za pierwsze półrocze 2011 r.
4.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania   przestrzennego gminy Poświętne – w zakresie wyznaczenia przebiegu trasy linii elektroenergetycznej 400 kV Ostrołęka Narew przez teren Gminy Poświętne.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Poświętne na 2011 rok.
7.  Informacja z realizacji Uchwał Rady Gminy podjętych w I półroczu 2011 r.
9. Informacja z realizacji  Zarządzeń Wójta  Gminy podjętych w I półroczu 2011 r.
7. Interpelacje, wnioski, zapytania radnych i sprawy  różne.
8. Uroczyste otwarcie zagospodarowania centrum wsi  Pietkowo

Przewodniczący Rady
Tadeusz Kamiński

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy w Poświętnem

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Suchowierski

Wprowadzający: Andrzej Suchowierski

Data wprowadzenia: 2011-08-22

Data modyfikacji: 2011-08-22

Opublikował: Andrzej Suchowierski

Data publikacji: 2011-08-22