Zaproszenie na IX sesję Rady Gminy

Poświętne, dnia 19.10.2011

RGO. 0002.9.201

 

Uprzejmie informuję, iż w dniu 27 października 2011 roku o godzinie 9-tej w sali narad Urzędu Gminy Poświętne odbędzie się IX sesja Rady Gminy Poświętne. Proszę o wzięcie udziału.

 

Przewidywany porządek obrad jest następujący:

1. Otwarcie obrad IX sesji Rady Gminy.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Informacja w sprawie ładu, porządku i bezpieczeństwa na terenie Gminy Poświętne.

4. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za poprzedni rok szkolny, w tym o wynikach sprawdzianu i egzaminów

5. Informacja w sprawie organizacji Szkół w roku szkolnym 2011- 2012.

6. Informacja o analizie oświadczeń majątkowych

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na rok 2011 i lata 2012-2014.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Poświętne na 2011 rok.

9. Podjecie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok.

10. Podjecie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok.

11. Podjecie uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości.

12. Podjecie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2012 rok.

13.Informacja w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2011 r., przyjmowanej do wymiaru podatku leśnego na 2012 r.

14. Podjecie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Rady Gminy Poświętne NR X/47/07 z dnia 15 listopada 2007r w sprawie zwolnień w podatku od środków transportowych.

15.Podjecie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Rady Gminy Poświętne NR X/48/07 z dnia 15 listopada 2007r w sprawie zwolnienia od podatku leśnego.

16.Podjecie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2011- 2015

17.Podjęcie uchwały w sprawie zasad sprawowania pogrzebu na koszt gminy

18. Interpelacje, wnioski, zapytania radnych i sprawy różne.

Przewodniczący Rady

 

Tadeusz Kamiński


Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy w Poświętnem

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Suchowierski

Wprowadzający: Andrzej Suchowierski

Data wprowadzenia: 2011-10-24

Data modyfikacji: 2011-10-24

Opublikował: Andrzej Suchowierski

Data publikacji: 2011-10-24