Zaproszenie na X sesję Rady Gminy Poświętne

Poświętne, dnia  21.11.2011

RGO. 0002.10.2011 


Uprzejmie informuję, iż w  dniu  30 listopada  2011 roku o godzinie 9-tej w sali narad Urzędu Gminy Poświętne odbędzie się X  sesja Rady Gminy Poświętne. Proszę o wzięcie udziału.

                             
       Przewidywany porządek obrad jest następujący:
1. Otwarcie obrad X sesji Rady Gminy.
2.  Przyjęcie porządku obrad.
3.  Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego odcinka trasy linii elektroenergetycznej 400 kV Narew – Ostrołęka (docelowo Narew - Łomża) na terenie gminy Poświętne.
4. Podjęcie uchwały   w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
5.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/119/05 Rady Gminy Poświętne z dnia 22 marca 2005 r w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy Poświętne.
6.  Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2012 .
7.  Interpelacje, wnioski, zapytania radnych i sprawy  różne.


     

Przewodniczący Rady
Tadeusz KamińskiMetryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy w Poświętnem

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Suchowierski

Wprowadzający: Andrzej Suchowierski

Data wprowadzenia: 2011-11-25

Data modyfikacji: 2011-11-25

Opublikował: Andrzej Suchowierski

Data publikacji: 2011-11-25