Komunikat Wójta Gminy

K O M U N I K AT

Konsultacje projektu uchwały  w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Poświętne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2012 rok”.


Informacja podana w pliku załącznika:

og20111125k.pdf  - Komunikat Wójta Gminy
og20111125p.pdf - Projekt uchwały

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy w Poświętnem

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Suchowierski

Wprowadzający: Andrzej Suchowierski

Data wprowadzenia: 2011-11-25

Data modyfikacji: 2011-11-25

Opublikował: Andrzej Suchowierski

Data publikacji: 2011-11-25