Zaproszenie na XI sesję Rady Gminy

Poświętne, dnia  30.11.2011

RGO. 0002.11.2011

       Uprzejmie informuję, iż w  dniu 16 grudnia 2011 roku o godzinie 9-tej w sali narad Urzędu Gminy Poświętne odbędzie się XI sesja Rady Gminy Poświętne. Proszę o wzięcie udziału.                               

    Przewidywany porządek obrad jest następujący:                                                                           
1.  Otwarcie obrad XI sesji Rady Gminy.
2.  Przyjęcie porządku obrad.
3.  Występ młodzieży Zespołu Szkół w Poświętnem „Boże Narodzenie 2011”.
4.  Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej   lata 2012-2016.
5.  Podjęcie uchwały w sprawie  uchwalenia budżetu Gminy Poświętne na r 2012rok.
6.  Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej lata 2012-2016.
7.  Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Poświętne na 2011 rok.
8.  Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2012.
9.  Wytypowanie drogi rolniczej do rekultywacji przy udziale środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Poświętne na lata 2012-2013.
11 .Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  na terenie Gminy Poświętne na 2012 rok.
12. Interpelacje, wnioski, zapytania radnych i sprawy  różne.    

Spotkanie opłatkowe po wyczerpaniu porządku obrad

     

Przewodniczący Rady
Tadeusz KamińskiMetryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy w Poświętnem

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Suchowierski

Wprowadzający: Andrzej Suchowierski

Data wprowadzenia: 2011-12-13

Data modyfikacji: 2011-12-13

Opublikował: Andrzej Suchowierski

Data publikacji: 2011-12-13