Zaproszenie na XII Sesję Rady Gminy

Poświętne, dnia 23.01.2012

RGO. 0002.1.2012

Uprzejmie informuję, iż w dniu 1 lutego 2012 roku o godzinie 9-tej w sali narad Urzędu Gminy Poświętne odbędzie się XII sesja Rady Gminy Poświętne. Proszę o wzięcie udziału.
Przewidywany porządek obrad jest następujący:
1. Otwarcie obrad XII sesji Rady Gminy.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu pracy Rady Gminy i Komisji stałych na 2012 rok.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Brzozowie Starym w Szkołę Filialną Szkoły Podstawowej im. Bolesława Prusa w Zespole Szkół w Poświętnem.
6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi Białostockiemu na dofinansowanie opracowania dokumentacji przetargowo-kosztorysowej drogi powiatowej Poświętne- Zdrody Stare (granica gminy) w kwocie 50000 zł.
7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi Białostockiemu na dofinansowanie II etapu modernizacji drogi powiatowej Poświętne – Brzozowo Stare w kwocie 350 000 zł.
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi Białostockiemu na dofinansowanie wykonania odwodnienia drogi powiatowej w obrębie wsi Wilkowo Stare- Wilkowo Nowe w kwocie 50 000 żł.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011-2016.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.
11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji w sprawie podatku od nieruchomości.
12. Podjęcie uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2013 roku.
13. Informacja z realizacji Uchwał Rady Gminy podjętych w II półroczu 2011 r.
14. Informacja z realizacji Zarządzeń Wójta Gminy podjętych w II półroczu 2011 r.
15. Sprawozdanie z działalności GOPS w Poświętnem za 2011 r.
16. Interpelacje, wnioski, zapytania radnych i sprawy różne.

Przewodniczący Rady
Tadeusz KamińskiMetryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy w Poświętnem

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Suchowierski

Wprowadzający: Andrzej Suchowierski

Data wprowadzenia: 2012-01-23

Data modyfikacji: 2012-01-23

Opublikował: Andrzej Suchowierski

Data publikacji: 2012-01-23