Ogłoszenie Wójta Gminy

Poświętne dnia 26.01.2012


Wójt Gminy Poświętne Informuje


zarządzeniem nr RGO. 0050.5.2012 z dnia 26 stycznia 2012 dokonano rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu rozwoju sportu na 2012 r. „Podnoszenie sprawności fizycznej i osiąganie lepszych wyników sportowych przez zawodników zrzeszonych w klubach sportowych;”
Wyboru podmiotu dokonano po zasięgnięciu Opinii Komisji Konkursowej powołanej zarządzeniem Nr RGO.0050.1.2012 Wójta Gminy Poświętne z dnia 5 stycznia 2012r
Wsparcia finansowego w postaci dotacji w wysokości 16 000 udzielono Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „ORKAN” Poświętne.

Wójt Gminy
inż. Witold Łapiński


Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy w Poświętnem

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Suchowierski

Wprowadzający: Andrzej Suchowierski

Data wprowadzenia: 2012-01-26

Data modyfikacji: 2012-01-26

Opublikował: Andrzej Suchowierski

Data publikacji: 2012-01-26