Posiedzenie KRGiF

Poświętne ,dnia 29.08.2012RGO.0012.2.1.2012
                                                                               
             Uprzejmie informuję, że w dniu 5 września 2012 roku , o godz. 9:00, w  Sali Narad Urzędu Gminy  Poświętne, odbędzie się posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego Budżetu i finansów.

Proponowany porządek obrad jest następujący:

1. Przedłożenie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za pierwsze półrocze 2012 r., informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Poświętne   oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury - Gminnej    Biblioteki Publicznej w Poświętnem za pierwsze Półrocze 2012 r.
2. Sprawy bieżące i wolne wnioski.                                                                           


Przewodniczący Komisji
Andrzej Dzierżek
W załączeniu:
1.Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2012r. , informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Poświętne, oraz informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Poświętnem za pierwsze Półrocze 2012 r.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy w Poświętnem

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Suchowierski

Wprowadzający: Andrzej Suchowierski

Data wprowadzenia: 2012-09-03

Data modyfikacji: 2012-09-03

Opublikował: Andrzej Suchowierski

Data publikacji: 2012-09-03