Zaproszenie na XVI sesję Rady Gminy Poświętne

Poświętne, dnia 29.08.2012

RGO. 0002.5.2012

    Uprzejmie informuję, iż w dniu 7 września 2012 roku o godzinie 9-tej w sali narad Urzędu Gminy Poświętne odbędzie się XVI sesja Rady Gminy Poświętne. Proszę o wzięcie udziału.

Przewidywany porządek obrad jest następujący:
1. Otwarcie obrad XVI sesji Rady Gminy.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2012r, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Poświętne oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury -Gminnej Biblioteki Publicznej w Poświętnem za pierwsze półrocze 2012 r.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „ Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Poświętne na lata 2012-2032.
5. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały Nr XII/68/12 Rady Gminy Poświętne z dnia 1 lutego 2012 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na dofinansowanie zadania II etapu modernizacji drogi powiatowej Poświętne – Brzozowo Stare”
6. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały Nr XII/69/12 Rady Gminy Poświętne z dnia 1 lutego 2012 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na dofinansowanie zadania „Wykonanie odwodnienia drogi powiatowej Nr 1567B w obrębie wsi Wilkowo Stare-Wilkowo Nowe”
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Poświętne na 2012 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XVIII/115/05 Rady Gminy Poświętne z dnia 22 marca 2005 roku w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Poświętne
9. Informacja z realizacji Uchwał Rady Gminy podjętych w I półroczu 2012 r.
10. Informacja z realizacji Zarządzeń Wójta Gminy podjętych w I półroczu 2012 r.
11. Interpelacje, wnioski, zapytania radnych i sprawy różne.

Przewodniczący Rady
Tadeusz Kamiński

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy w Poświętnem

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Suchowierski

Wprowadzający: Andrzej Suchowierski

Data wprowadzenia: 2012-09-03

Data modyfikacji: 2012-09-03

Opublikował: Andrzej Suchowierski

Data publikacji: 2012-09-03