Zaproszenie na XXII sesję Rady Gminy Poświętne

Poświętne, dnia 28.05. 2013 r.

RGO.0052.4.2013      

       Uprzejmie informuję, iż w  dniu  7 czerwca 2013 roku o godzinie 9-tej w sali narad Urzędu Gminy Poświętne odbędzie się XXII sesja Rady Gminy Poświętne. Proszę o wzięcie udziału.                            
       Przewidywany porządek obrad jest następujący:
1.   Otwarcie obrad XXII sesji Rady Gminy.
2.   Przyjęcie porządku obrad.
3.   Informacja w sprawie ładu, porządku i bezpieczeństwa na terenie Gminy Poświętne.
4.   Informacja Wójta  w sprawie prac nad projektem wzoru herbu i flagi Gminy Poświętne
5.   Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Poświętne.
6.   Podjęcie uchwały w sprawie powołania Skarbnika Gminy Poświętne.
7.   Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Poświętne na 2013 rok.
8.   Podjęcie uchwały w sprawie wyborów uzupełniających sołtysa sołectwa Zdrody Nowe.
9.   Interpelacje, wnioski, zapytania radnych i sprawy różne

Przewodniczący Rady
Tadeusz Kamiński

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy w Poświętnem

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Suchowierski

Wprowadzający: Andrzej Suchowierski

Data wprowadzenia: 2013-06-03

Data modyfikacji: 2013-06-03

Opublikował: Andrzej Suchowierski

Data publikacji: 2013-06-03