Zaproszenie na XXIV sesję Rady Gminy

Poświętne, dnia 18.10. 2013 r.

RGO.0052.6.2013      
                                                                      
       Uprzejmie informuję, iż w  dniu  29 października 2013 roku o godzinie 9-tej w sali narad Urzędu Gminy Poświętne odbędzie się XXIV sesja Rady Gminy Poświętne. Proszę o wzięcie udziału.                            
       Przewidywany porządek obrad jest następujący:
1.  Otwarcie obrad XXIV sesji Rady Gminy.
2.  Przyjęcie porządku obrad.
3.  Informacja o analizie oświadczeń majątkowych.
4.  Podjecie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2014 rok.
5.  Informacja  w sprawie  średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2013 r., przyjmowanej do wymiaru podatku     leśnego na 2014 r.
6.  Podjecie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok.
7.  Podjecie uchwały w sprawie określenia wysokości  stawek podatku od środków transportowych na 2014 rok.
8  Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na  lata 2013-2016
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Poświętne na 2013 rok
10. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Filialnej w Brzozowie Starym
11 .Informacja nt. obowiązkowego ubezpieczenia rolników
12. Interpelacje, wnioski, zapytania radnych i sprawy różne.


Przewodniczący Rady
Tadeusz Kamiński

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy w Poświętnem

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Suchowierski

Wprowadzający: Andrzej Suchowierski

Data wprowadzenia: 2013-10-25

Data modyfikacji: 2013-10-25

Opublikował: Andrzej Suchowierski

Data publikacji: 2013-10-25