Zaproszenie na XIX sesję Rady Gminy

 Poświętne, dnia 22.01. 2013r.

RGO.0002.1.2013

       Uprzejmie informuję, iż w  dniu 30 stycznia 2013 roku o godzinie 9-tej w sali narad Urzędu Gminy Poświętne odbędzie się XIX  sesja Rady Gminy Poświętne. Proszę o wzięcie udziału.                             
       Przewidywany porządek obrad jest następujący:
1. Otwarcie obrad XIX sesji Rady Gminy.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu pracy Rady Gminy i Komisji stałych na 2013 rok.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków.
5. Podjęcie uchwały w sprawie pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na dofinansowanie zadania: ”Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowa drogi powiatowej Nr 1577B Pietkowo- Osówka w obrębie zabudowy wsi Pietkowo Drugie.
6. Podjęcie uchwały w sprawie pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na dofinansowanie zadania :”Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowa drogi powiatowej Nr 1567 B Brzozowo Stare Łukawica w obrębie wsi Wilkowo Stare- Wilkowo Nowe”.
7. Podjęcie uchwały w sprawie  wyborów uzupełniających sołtysa sołectwa Pietkowo.
8. Podjęcie uchwały w sprawie  funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2014 .
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Poświętne na 2013 rok
10. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Poświętnem
11  Sprawozdanie z działalności GOPS w Poświętnem za 2012 r.
12. Informacja z realizacji Uchwał Rady Gminy podjętych w II półroczu 2012 r.
13. Informacja z realizacji  Zarządzeń Wójta  Gminy podjętych w II półroczu 2012 r.
14. Interpelacje, wnioski, zapytania radnych i sprawy różne.

Przewodniczący Rady
Tadeusz Kamiński

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy w Poświętnem

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Suchowierski

Wprowadzający: Andrzej Suchowierski

Data wprowadzenia: 2013-01-24

Data modyfikacji: 2013-01-24

Opublikował: Andrzej Suchowierski

Data publikacji: 2013-01-24