Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

Poświętne, dnia 06.03. 2013r.


RGO.0012.1.1.2013
             Uprzejmie informuję, że w dniu 14 marca 2013 roku , o godz. 9:00, w  Sali Narad Urzędu Gminy  Poświętne, odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej.
Proponowany porządek obrad jest następujący:
1.  Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Gminy za 2012 r.
2. Rozpatrzenie sprawozdania  z wykonania budżetu gminy za 2012 rok .
3. Rozpatrzenie informacji o stanie mienia komunalnego Gminy.
4. Rozpatrzenie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Poświętnem za 2012 r.
5. Opracowanie stanowiska Komisji Rewizyjnej.
6. Opracowanie wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy za 2012rok.
7. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Przewodniczący Komisji
Ryszard Szymborski

 


W załączeniu:
1. Sprawozdanie finansowe Gminy za 2012 r.
2. Sprawozdanie  roczne z  wykonania budżetu gminy za 2012 r.
3. Sprawozdanie  roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za 2012 r.
4. Informacja o stanie mienia komunalnego

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy w Poświętnem

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Suchowierski

Wprowadzający: Andrzej Suchowierski

Data wprowadzenia: 2013-03-08

Data modyfikacji: 2013-03-08

Opublikował: Andrzej Suchowierski

Data publikacji: 2013-03-08