Ogłoszenie

Poświętne ,dnia 21.03.2013r.


RGO.0012.1.2.2013

Uprzejmie informuję, że w dniu 27 marca 2013 roku , o godz. 9:00, w  Sali Narad Urzędu Gminy  Poświętne, odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Proponowany porządek obrad jest następujący:

1. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Gminy za 2012 r.
2. Rozpatrzenie sprawozdania  z wykonania budżetu gminy za 2012 rok wraz z opinią RIO o tym sprawozdaniu.
3. Opracowanie stanowiska Komisji Rewizyjnej.
4. Opracowanie wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy za 2012rok.
5. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Przewodniczący Komisji
Ryszard Szymborski

 


W załączeniu:
1. Sprawozdanie finansowe Gminy za 2012 r.
2. Sprawozdanie  roczne z  wykonania budżetu gminy za 2012 r.
3. Sprawozdanie  roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za 2012 r.
4. Informacja o stanie mienia komunalnego

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy w Poświętnem

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Suchowierski

Wprowadzający: Andrzej Suchowierski

Data wprowadzenia: 2013-03-25

Data modyfikacji: 2013-03-25

Opublikował: Andrzej Suchowierski

Data publikacji: 2013-03-25