Informacja Wójta Gminy

Poświętne dnia 03.02.2014

Wójt Gminy Poświętne Informuje

zarządzeniem nr RGO. 0050.6.2014  z dnia 3 lutego 2014 dokonano  rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu rozwoju sportu na 2014 r. „Podnoszenie sprawności fizycznej i osiąganie lepszych wyników sportowych przez zawodników zrzeszonych w klubach sportowych;”
         Wyboru podmiotu dokonano po zasięgnięciu Opinii Komisji Konkursowej powołanej zarządzeniem Nr RGO.0050.5.2014 Wójta Gminy Poświętne z dnia  16 stycznia 2014 r
         Wsparcia finansowego w postaci dotacji w wysokości 16 000 zł. udzielono Uczniowskiemu Klubowi  Sportowemu „ORKAN”  Poświętne.

Wójt Gminy
Inż. Witold Łapiński

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy w Poświętnem

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Suchowierski

Wprowadzający: Andrzej Suchowierski

Data wprowadzenia: 2014-02-06

Data modyfikacji: 2014-02-06

Opublikował: Andrzej Suchowierski

Data publikacji: 2014-02-06