Zaproszenie na XXIX sesję Rady Gminy Poświętne

Poświętne, dnia 10.06.2014

RGO. 0002.4.2014 

                                                                                    
       Uprzejmie informuję, iż w  dniu  18 czerwca 2014  roku o godzinie 9:00 w sali narad Urzędu Gminy Poświętne odbędzie się XXIX sesja Rady Gminy Poświętne. Proszę o wzięcie udziału.                            

       Przewidywany porządek obrad jest następujący:

1. Otwarcie obrad XXIX sesji Rady Gminy.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Informacja w sprawie ładu, porządku i bezpieczeństwa na terenie Gminy Poświętne.
4. Informacja w sprawie  realizacji inwestycji na drogach powiatowych w 2014 r , bieżącego utrzymania dróg powiatowych, planów inwestycyjnych na drogach powiatowych na najbliższe lata.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na  lata 2014-2017
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Poświętne na 2014 rok
7. Podjęcie uchwały w sprawie członkostwa Gminy Poświętne w Stowarzyszeniu N.A.R.E.W.    _ Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi (Lokalnej Grupie Działania)
8.  Interpelacje, wnioski, zapytania radnych i sprawy różne.

Przewodniczący Rady
Tadeusz Kamiński

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy w Poświętnem

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Suchowierski

Wprowadzający: Andrzej Suchowierski

Data wprowadzenia: 2014-06-12

Data modyfikacji: 2014-06-12

Opublikował: Andrzej Suchowierski

Data publikacji: 2014-06-12