XI sesja Rady Gminy Poświętne


       Poświętne, dnia   05.12. 2007r.


RGO.0052-11/07       
                                                                 
    Na podstawie art.20 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym /Dz.U.2001, Nr 142, poz.1591 z późn. zmianami/ z  w  o  ł  u  j  ę  jedenastą sesję Rady  Gminy  Poświętne w  dniu 20 grudnia 2007 roku  o  godzinie  9-tej,   w  Sali Narad Urzędu Gminy Poświętne.

       
       Przewidywany porządek obrad jest następujący:   

1.Otwarcie obrad XI sesji Rady Gminy.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Występ młodzieży Zespołu Szkół w Poświętnem „Boże Narodzenie 2007”.
4. Informacja  w sprawie funkcjonowania Poakcesyjnego Programu Wspierania Programu Obszarów Wiejskich
5. Podjecie uchwały w sprawie  uchwalenia budżetu Gminy Poświętne na rok 2008.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 r.
7. Podjęcie Uchwały w sprawie „Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Poświętne w latach 2008-2012”
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia” Planu Rozwoju Lokalnego gminy Poświętne na lata 2007-2013”.
9. Wytypowanie drogi rolniczej do modernizacji przy współfinansowaniu ze środków  Funduszu Rekultywacji Gruntów
10. Podjecie uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Programu współpracy Gminy Poświętne z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego  na 2008 rok
11. Podjecie uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zapobiegania narkomanii w Gminie Poświętne  na 2008 rok.
12. Interpelacje, wnioski, zapytania radnych i sprawy różne.
       -Spotkanie Opłatkowe po wyczerpaniu porządku obrad.

Przewodniczący Rady
Tadeusz Kamiński

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy w Poświętnem

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Suchowierski

Wprowadzający: Andrzej Suchowierski

Data wprowadzenia: 2007-12-13

Data modyfikacji: 2007-12-13

Opublikował: Andrzej Suchowierski

Data publikacji: 2007-12-13