Zaproszenie na XVIII sesję Rady Gminy Poświętne

Poświętne, dnia   18.11.2008r.


RGO.0052-18/08

Uprzejmie informuję, iż w  dniu 19 grudnia 2008 roku o godzinie  9-tej w sali narad Urzędu Gminy Poświętne odbędzie się XVIII sesja Rady Gminy Poświętne. Proszę o wzięcie udziału.


       Przewidywany porządek obrad jest następujący:  
1. Otwarcie obrad XVIII sesji Rady Gminy.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Podjecie uchwały w sprawie  uchwalenia budżetu Gminy Poświętne na rok 2009.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 r.
5. Podjecie uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy  Poświętne z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego  na 2009 rok
6. Podjecie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów społecznych na lata 2008-2014
7. Podjecie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Poświętne   na 2009 rok.
8. Interpelacje, wnioski, zapytania radnych i sprawy różne.
       -Spotkanie Opłatkowe po wyczerpaniu porządku obrad.
   

Przewodniczący Rady
Tadeusz Kamiński

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy w Poświętnem

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Suchowierski

Wprowadzający: Andrzej Suchowierski

Data wprowadzenia: 2008-12-15

Data modyfikacji: 2008-12-15

Opublikował: Andrzej Suchowierski

Data publikacji: 2008-12-15