Zaproszenie na XIV sesję Rady Gminy

       Poświętne, dnia   14.05 2008r.


RGO.0052-14/08       
    
                                 

       Uprzejmie informuję, iż w  dniu 28 maja  2008 roku o godzinie  9-tej w sali narad Urzędu Gminy Poświętne odbędzie się XIV sesja Rady Gminy Poświętne. Proszę o wzięcie udziału.


       Przewidywany porządek obrad jest następujący:  

1. Otwarcie obrad XIV sesji Rady Gminy.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Informacja w sprawie ładu, porządku i bezpieczeństwa na terenie Gminy Poświętne
4. Informacja w sprawie organizacji szkół w roku szkolnym 2008-2009 w gminie Poświętne.
5.  Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 r.
6. Podjęcie uchwały  w sprawie  ustalenia najniższego wynagrodzenia w I kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu w złotych dla poszczególnych kategorii zaszeregowania dla pracowników samorządowych zatrudnionych w gminnych jednostkach organizacyjnych.
7. Podjecie uchwały w sprawie ustalenie wynagrodzenia oraz wysokości dodatku specjalnego Wójta Gminy Poświętne.
8. Rozpatrzenie podania dr Topczewskiego w sprawie dzierżawy ośrodka zdrowia
9. Interpelacje, wnioski, zapytania radnych i sprawy różne.


Przewodniczący Rady
Tadeusz Kamiński

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy w Poświętnem

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Suchowierski

Wprowadzający: Andrzej Suchowierski

Data wprowadzenia: 2008-05-27

Data modyfikacji: 2008-05-27

Opublikował: Andrzej Suchowierski

Data publikacji: 2008-05-27