Zaproszenie na XVII sesję Rady Gminy Poświętne


       Poświętne, dnia 18.11. 2008r.


RGO.0052-17/08       
    
                                  

      Uprzejmie informuję, iż w  dniu 25 listopada 2008 roku o godzinie  9-tej w sali narad Urzędu Gminy Poświętne odbędzie się XVII sesja Rady Gminy Poświętne. Proszę o wzięcie udziału.


       Przewidywany porządek obrad jest następujący:  
1.  Otwarcie obrad XVII sesji Rady Gminy.
2.  Przyjęcie porządku obrad.
3. Prezentacja samochodu terenowego zakupionego dla Komisariatu Policji w Łapach przy udziale środków finansowych gminy Poświętne oraz autobusu szkolnego zakupionego przy udziale środków finansowych PFRON.
4.  Wystąpienie  Pana Krzysztofa Zaręby przedstawiciela Polskiej Izby   Gospodarczej Ekorozwój
5.  Podjecie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2009 rok.
6. Podjecie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2009 r.
7. Podjecie uchwały w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości. 
8. Podjecie uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2009 rok.
9. Podjecie uchwały w sprawie zwolnień  w podatku od środków transportowych.
10. Podjecie uchwały w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej, zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności.
11. Informacja  w sprawie  średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2008 r., przyjętej do wymiaru podatku leśnego na 2009 r.
12. Podjecie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 r.
13. Przedstawienie projektu budżetu gminy na 2009 rok.
14. Podjecie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Poświętne
15.Informacja Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Białymstoku o brakach w przesłanych oświadczeniach majątkowych
16. Interpelacje, wnioski, zapytania radnych i sprawy różne.
       

Przewodniczący Rady
Tadeusz Kamiński

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy w Poświętne

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Suchowierski

Wprowadzający: Andrzej Suchowierski

Data wprowadzenia: 2008-11-20

Data modyfikacji: 2008-11-20

Opublikował: Andrzej Suchowierski

Data publikacji: 2008-11-20