Zaproszenie na sesję XV

Poświętne, dnia   17.07. 2008r.

RGO.0052-15/08       
    
                                                                                  

       Uprzejmie informuję, iż w  dniu 25 lipca  2008 roku o godzinie  9-tej w sali narad Urzędu Gminy Poświętne odbędzie się XV sesja Rady Gminy Poświętne. Proszę o wzięcie udziału.


       Przewidywany porządek obrad jest następujący:  

1. Otwarcie obrad XV sesji Rady Gminy.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały  w sprawie  zawarcia porozumienia z Miastem Białystok na realizację wspólnego przedsięwzięcia dotyczącego uzyskania rezerwacji częstotliwości z zakresu 3600-3800 MHz (WIMAX) na obszarze przetargowym 20.1 umożliwiającego dostęp do Internetu mieszkańcom gminy Poświętne.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 r.
5. Informacja z realizacji Uchwał Rady Gminy  podjętych w I półroczu 2008 r.
6. Informacja z realizacji Zarządzeń Wójta Gminy podjętych w I półroczu 2008 r.
7. Prezentacja książki  autorstwa Piotra Sobieszczaka "POŚWIĘTNE Wczoraj i dziś"
8. Interpelacje, wnioski, zapytania radnych i sprawy różne.
9. Uroczyste oddanie do użytku Ośrodka Zdrowia w Poświętnem.

       

Przewodniczący Rady
Tadeusz Kamiński

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy w Poświętnem

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Suchowierski

Wprowadzający: Andrzej Suchowierski

Data wprowadzenia: 2008-07-18

Data modyfikacji: 2008-07-18

Opublikował: Andrzej Suchowierski

Data publikacji: 2008-07-18