Zaproszenie na XIX sesję Rady Gminy Poświętne


Poświętne, dnia  28.01. 2009r.

RGO.0052-19/09      
    

Uprzejmie informuję, iż w  dniu 3 lutego 2009 roku o godzinie  9-tej w sali narad Urzędu Gminy Poświętne odbędzie się XIX sesja Rady Gminy Poświętne. Proszę o wzięcie udziału.


       Przewidywany porządek obrad jest następujący:

1.   Otwarcie obrad XIV sesji Rady Gminy.
2.   Przyjęcie porządku obrad.
3.   Podjecie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków.
4.   Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu odnowy miejscowości Gołębie na lata 2009-2016
5.   Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu odnowy miejscowości Wilkowo Stare na lata 2009-2016
6.   Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie  ustalenia planu pracy Rady Gminy i komisji       stałych
7.   Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 r.
8.   Informacja z realizacji Uchwał Rady Gminy  podjętych w II półroczu 2008 r.
9.   Informacja z realizacji Zarządzeń Wójta Gminy podjętych w II półroczu 2008 r.
10. Interpelacje, wnioski, zapytania radnych i sprawy różne.


Przewodniczący Rady
Tadeusz Kamiński

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy w Poświętnem

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Suchowierski

Wprowadzający: Andrzej Suchowierski

Data wprowadzenia: 2009-02-02

Data modyfikacji: 2009-02-02

Opublikował: Andrzej Suchowierski

Data publikacji: 2009-02-02