Zaproszenie na XXIX sesję Rady Gminy

                                                                                  

RGO.0052-29/10      
                                                                                                                                        
       Uprzejmie informuję, iż w  dniu 25 marca 2010 roku o godzinie  9-tej w sali narad Urzędu Gminy Poświętne odbędzie się XXIX sesja Rady Gminy Poświętne. Proszę o wzięcie udziału.

   Przewidywany porządek obrad jest następujący:

1. Otwarcie obrad XXVIII sesji Rady Gminy.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3.  Rozpatrzenie wykonania budżetu gminy za 2009 r i podjecie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Poświętne za 2009 rok.
4.  Przedstawienie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Poświętnem za 2009r.
5   Sprawozdanie z działalności stałych Komisji Rady.
6.  Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 r.
7.  Podjęcie uchwały w sprawie  nieutworzenia funduszu sołeckiego na 2011 r.
8.  Podjęcie uchwały w  sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na dofinansowanie zadania:” Remont kapitalny drogi powiatowej Nr 1565B na odcinku Poświętne Brzozowo Stare”
9.  Podjecie uchwały w sprawie „Programu ochrony środowiska  Gminy Poświętne na lata 2009-2012”.
10.Podjecie uchwały w sprawie  przyjęcia regulaminu  wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Poświętne
11.Podjecie uchwały w sprawie likwidacji Szkoły filialnej w Pietkowie
12.Interpelacje, wnioski, zapytania radnych i sprawy różne.

Przewodniczący Rady
Tadeusz Kamiński

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy w Poświętnem

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Suchowierski

Wprowadzający: Andrzej Suchowierski

Data wprowadzenia: 2010-03-24

Data modyfikacji: 2010-03-24

Opublikował: Andrzej Suchowierski

Data publikacji: 2010-03-24