Ogłoszenie-2006-10-16

O g ł o s z e n i e

Wójt Gminy Poświętne ogłasza II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż:

działki Nr 178 o pow. 0,16 ha położonej na terenie wsi Liza Stara przy skrzyżowaniu drogi powiatowej o naw. bitumicznej z drogą gminną o naw. żwirowej .
Działka posiada założoną księgę wieczystą Nr KW 94197.
W obrębie działki przebiegają media (światło, gaz, telefon, wodociąg) .
Cena wywoławcza II przetargu wynosi 2.300,00 zł.
Wadium 345 zł. (słownie: trzysta czterdzieści pięć zł.)
      
Gmina nie posiada planu zagospodarowania przestrzennego, nieruchomości wystawione do przetargu wolne są od długów , ciężarów i ograniczeń w rozporządzaniu .
Przetarg odbędzie się
w dniu 23 listopada 2006 roku o godz. 10:00 w Urzędzie Gminy w Poświętnem.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w kasie tut. urzędu  lub przelewem na konto.69808100090000395520000040 w BS Łapy, a następnie dostarczenie dowodu wpłaty do  pokoju Nr 7 lub kasy Urzędu Gminy do dnia 20 listopada 2006 r. do godz. 1400 i potwierdzenie wpisem na listę osób biorących udział w przetargu.
Bliższe informacje na temat przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy w Poświętnem, pokój Nr 7, tel. (85) 650 13 92.  
W przypadku nie przystąpienia w miejscu i wyznaczonym terminie do zawarcia umowy notarialnej uczestnika, który przetarg wygra, wadium nie podlega zwrotowi.
Treść powyższego ogłoszenia została zamieszczona w internecie pod adresem
http://www.umwp-podlasie.pl/bip/gmina/poswietne/

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Poświętne

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Suchowierski

Wprowadzający: Andrzej Suchowierski

Data wprowadzenia: 2006-10-16

Data modyfikacji: 2006-10-16

Opublikował: Andrzej Suchowierski

Data publikacji: 2006-10-16