Obwieszczenie

                                                                    Poświętne 14.11.2005 r

GKM.7624-1/05

 

OBWIESZCZENIE


                       Zgodnie z art. 32 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r Prawo ochrony środowiska (Dz. U. nr 62, poz. 627 z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości informację, iż w dniu 02 sierpnia 2005 r zostało wszczęte na żądanie Pana Dzierżek Mirosława Szczepana postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie obory bezściołowej na 44 szt. DJP, garażu na maszyny rolnicze oraz krytego zbiornika na gnojowicę o poj. 500 metrów sześciennych zamierzonego do realizacji na działce nr 74 położonej we wsi Dzierżki. Do wniosku załączono raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
                     Dane o wniosku zamieszczone zostały w publicznie dostępnym wykazie danych o środowisku i jego ochronie, który znajduje się w urzędzie Gminy w Poświętnem, pokój nr 19. Z wnioskiem inwestora zainteresowani  mogą zapoznać się w ciągu 21 dni, tj. do dnia 06 grudnia 2005 r, w siedzibie Urzędu Gminy w Poświętnem, pokój nr 19, w godz. 8.00-15.00 oraz zgłosić swoje uwagi i zastrzeżenia.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Poświętne

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Suchowierski

Wprowadzający: Andrzej Suchowierski

Data wprowadzenia: 2005-11-15

Data modyfikacji: 2005-11-15

Opublikował: Renata Rząca

Data publikacji: 2005-11-15