Zaproszenie na Sesję-2006-10-18

Poświętne, dnia 18 października 2006r.

RGO.0052-29/06

Mieszkańcy Gminy Poświętne

    Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 
o samorządzie gminnym /Dz.U.2001, Nr 142, poz.1591 zm.2002, Nr 23 poz.220,Nr 62 poz.558,Nr 113, poz.984,Nr 153,poz.1271.Nr 214, poz.1806, zm.2003, Nr  80, poz.717, Nr 162, poz.1568 zm.2004, Nr 102 poz.1055, Nr.116 poz.1203, z 2005r. Nr 172 poz.1441, Nr 175 poz. 1457 z 2006r. Nr17 poz. 128/
 z  w  o  ł  u  j  ę    XXIX sesję  Rady  Gminy  Poświętne, w dniu 25 października  2006 roku,  o godzinie  9-tej,   w  Sali Narad Urzędu Gminy Poświętne.

Proponowany porządek obrad jest następujący:

1. Otwarcie obrad XXIX sesji Rady Gminy.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3.Podjecie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego do udzielania pomocy w zakresie dożywiania.
4. Podjecie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Poświętne Nr XIV/90/04 z dnia 28 października 2004 roku w sprawie określenia zasad przyznawania pomocy w formie dożywiania.
5. Podjecie uchwały w sprawie określenia procedury uchwalania budżetu Gminy Poświętne oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 r.
7. Informacja dotycząca oświadczeń majątkowych.
8. Interpelacje, wnioski, zapytania radnych.
9. Podsumowanie działalności Rady Gminy i Wójta Gminy w okresie kadencji 2002 – 2006,

Przewodniczący Rady
Tadeusz Kamiński

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Poświętne

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Suchowierski

Wprowadzający: Andrzej Suchowierski

Data wprowadzenia: 2006-10-23

Data modyfikacji: 2006-10-23

Opublikował: Andrzej Suchowierski

Data publikacji: 2006-10-23