Posiedzenie Komisji Rewizyjnej 2007-11-08

Poświętne ,dnia   07 listopada 2007r


RGO.0063- 1-2/07

                                                           PAN


                                                                     ……………………………………………

                                                                     ……………………………………………


             Uprzejmie informuję, że w dniu 14 listopada 2007 roku , o godz. 900, w  Sali Narad Urzędu Gminy  Poświętne, odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Proponowany porządek obrad jest następujący:
1. Przedłożenie projektu  uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2008 rok.
2. Przedłożenie projektu  uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2008 r.
3. Przedłożenie projektu  uchwały w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.
4. Przedłożenie projektu  uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych.
5. Przedłożenie projektu  uchwały w sprawie zwolnień  w podatku od środków transportowych.
6. Informacja w sprawie  średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2007 r., przyjętej do wymiaru podatku leśnego na 2008 r.
7. Przedłożenie projektu  uchwały w sprawie zwolnienia od podatku leśnego.
8. Przedłożenie projektu  uchwały w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej, zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności.
9. Przedłożenie projektu uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji na podatek rolny oraz, informacji o gruntach obowiązujących na terenie gminy Poświętne.
10. Przedłożenie projektu  uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji na podatek leśny  oraz, informacji o lasach obowiązujących na terenie gminy Poświętne.
11. Przedłożenie projektu  uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości  obowiązujących na terenie gminy Poświętne.
12. Przedłożenie projektu  uchwały w sprawie określenia wysokości stawek od posiadania psów na 2008 r.
13. Przedłożenie projektu  uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 r.
14.Sprawy bieżące , wolne wnioski

Przewodniczący Komisji
Ryszard Szymborski

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy w Poświętnem

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Suchowierski

Wprowadzający: Andrzej Suchowierski

Data wprowadzenia: 2007-11-08

Data modyfikacji: 2007-11-08

Opublikował: Andrzej Suchowierski

Data publikacji: 2007-11-08