Zarządzenie NR 25/07 2007-04-30

Zarządzenie NR  25/07
Wójta Gminy  Poświętne
z dnia  25 kwietnia  2007 r.

w sprawie informacji z  wykonania budżetu Gminy  za  I kwartał 2007 r.

Na podstawie art. 14 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U.  Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) – zarządzam, co następuje:
§ .1Podać do publicznej wiadomości informację z wykonania budżetu gminy za I kwartał 2007 roku według załącznika do niniejszego zarządzenia.
§ .2Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy
 inż. Witold Łapiński

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Poświętne

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Suchowierski

Wprowadzający: Andrzej Suchowierski

Data wprowadzenia: 2007-04-30

Data modyfikacji: 2007-04-30

Opublikował: Andrzej Suchowierski

Data publikacji: 2007-04-30