ZARZĄDZENIE NR 18/04
WÓJTA GMINY POŚWIĘTNE
Z DNIA 30 LISTOPADA 2004R.


w sprawie: Wprowadzenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w urzędzie gminy w poświętnem w 2005r.

 

Na podstawie art.129 § 1 i art. 130 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy /tj. Dz. U. z 1998r. nr 21, poz. 94 z póź. zm./, w związku z art. 24 ust.2 ustawy z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych / Dz. U z 2001r., Nr 142,poz. 1593 z póź. zm./, zarządzam co następuje:

§ 1. Ustalam, że dzień 02 maja 2005 roku jest dniem wolnym od pracy w Urzędzie Gminy w Poświętnem.

§ 2. Zobowiązuję Zastępcę Wójta Gminy do zapoznania z treścią zarządzenia pracowników Urzędu Gminy i kierowników jednostek organizacyjnych, oraz opublikowania zarządzenia poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń i zamieszczenia w BIP.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Poświętne
inż. Witold Łapiński

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Poświętne

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Suchowierski

Wprowadzający: Andrzej Suchowierski

Data wprowadzenia: 2005-06-13

Modyfikujący: Andrzej Suchowierski

Data modyfikacji: 2005-06-13

Opublikował: Renata Rząca

Data publikacji: 2005-06-13