ZARZĄDZENIE NR 135/06
WÓJTA GMINY  POŚWIĘTNE

z dnia  10 lutego 2006 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z  wykonania budżetu gminy  za  2005 r.

Na podstawie art. 199 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U.  Nr 249, poz. 2104) – zarządzam, co następuje:
§ .1Przyjąć:
        sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2005 rok, według którego:
1) plan dochodów wynosi -    6.027.976 zł;
2) wykonanie -                     6.101.617 zł;
3) plan wydatków wynosi -    5.756.976 zł;
4) wykonanie -                     5.291.969 zł;
      –  zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.
§ .2Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 przekazać w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami:
1)Radzie Gminy,
2)Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.
§ .3Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt Gminy
Witold Łapiński

Pliki do pobrania:
wyk-bud.doc - Zarządzenie Wójta Gminy Poświętne w sprawie sprawozdania rocznego z  wykonania budżetu gminy  za  2005 r.

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Poświętne

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Suchowierski

Wprowadzający: Andrzej Suchowierski

Data wprowadzenia: 2006-02-16

Modyfikujący: Andrzej Suchowierski

Data modyfikacji: 2006-02-16

Opublikował: Andrzej Suchowierski

Data publikacji: 2006-02-16