Zarządzenie  Nr 155/06
Wójta  Gminy Poświętne
29 czerwca  2006 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok.

Na podstawie art.188 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 249, poz.2104, Nr 169, poz. 1420, zm: Dz.U. z 2006 r .: Nr 45, poz. 319) oraz § 11 uchwały Nr XXIV/137/05 Rady Gminy Poświętne z dnia 22 grudnia 2005 roku w sprawie budżetu gminy na 2006 rok - zarządzam  co następuje:
§ .1Dokonać  zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy   na kwotę 1.560 zł   zgodnie z załącznikiem  do niniejszego zarządzenia.
§ .2Budżet  po dokonanych zmianach wynosi:
1. Plan dochodów ogółem:             9.856.114 zł;
2. Plan  wydatków ogółem:            9.645.149 zł;
3. Nadwyżka  budżetu wynosi :        210.965 zł;
4. Postanawia się spłacić raty pożyczek  zaciągniętych w latach 2001-2002 na budowę   I etapu kanalizacji  w wysokości 396.000 zł środkami pochodzącymi z :
      1) nadwyżki budżetu – 210.965 zł,
      2) wolnych  środków – 185.035 zł.
§ .3Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy
Witold Łapiński

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Poświętne

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Suchowierski

Wprowadzający: Andrzej Suchowierski

Data wprowadzenia: 2006-07-04

Modyfikujący: Andrzej Suchowierski

Data modyfikacji: 2006-07-04

Opublikował: Andrzej Suchowierski

Data publikacji: 2006-07-04