ZARZĄDZENIE NR 158/06
WÓJTA GMINY  POŚWIĘTNE

z dnia 31 lipca  2006r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy
za pierwsze półrocze 2006 r. oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Poświętnem za pierwsze półrocze 2006r.

Na podstawie art. 198 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz.1420, zm.: Dz.U. z 2006 r. Nr 45, poz.319) oraz uchwały Nr XXVII/154/06 Rady Gminy Poświętne z dnia 8 czerwca 2006 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy oraz planu finansowego samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej za pierwsze pólrocze – postanawiam, co następuje:

§ 1.  Przyjąć  informację  o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2006 roku stanowiącą załącznik Nr  1 do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Przyjąć  informację  o przebiegu planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za pierwsze półrocze 2006 roku stanowiącą załącznik Nr 2  do niniejszego zarządzenia.
§ 3. Informacje, o których  mowa w § 1 i 2 przekazać w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami:
1) Radzie Gminy,
2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wójt Gminy
Witold Łapiński

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Poświętne

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Suchowierski

Wprowadzający: Andrzej Suchowierski

Data wprowadzenia: 2006-08-07

Modyfikujący: Andrzej Suchowierski

Data modyfikacji: 2006-08-07

Opublikował: Andrzej Suchowierski

Data publikacji: 2006-08-07