Zarządzenie Nr 15/11
WÓJTA GMINY  POŚWIĘTNE
z dnia 11 marca   2011 r.

w sprawie sprawozdania  rocznego z  wykonania planu finansowego   Gminnej Biblioteki Publicznej w Poświętnem za  2010 r.


Na podstawie art. 267 ust.  1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.  o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240,  z 2010 r. Nr 28, poz.146, Nr 123, poz.835, Nr 152,poz. 1020, Nr 96, poz. 620, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726 ) – zarządzam, co następuje:
§ .1 Przedstawiam Radzie Gminy:
        Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Poświętnem za 2010 rok  –  zgodnie z załącznikiem do niniejszego Zarządzenia.
§ .2 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy
Witold Łapiński

Informacja podana w pliku załącznika:
zagbp20110324.doc - sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Poświętnem za 2010 r.

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy w Poświętnem

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Suchowierski

Wprowadzający: Andrzej Suchowierski

Data wprowadzenia: 2011-03-24

Modyfikujący: Andrzej Suchowierski

Data modyfikacji: 2011-03-24

Opublikował: Andrzej Suchowierski

Data publikacji: 2011-03-24