ZARZĄDZENIE NR 9/07
WÓJTA GMINY POŚWIĘTNE

Z DNIA 31 GRUDNIA 2007R.

W SPRAWIE: WPROWADZENIA DODATKOWYCH DNI WOLNYCH OD PRACY W  URZĘDZIE GMINY W POŚWIĘTNEM W 2008r.


           Na podstawie art.129 § 1 i art. 130 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy /tj. Dz. U. z 1998r. nr 21, poz. 94 z póź. zm./, w związku z art. 24 ust.2 ustawy z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych / Dz. U z 2001r., Nr 142,poz. 1593 z póź. zm./, zarządzam co następuje:

§ 1. Ustalam, że dzień 02 maja 2008 roku oraz 10 listopada 2008 roku są dniami wolnymi od pracy w Urzędzie Gminy w Poświętnem.

§ 2. Zobowiązuję Zastępcę Wójta Gminy do zapoznania z treścią zarządzenia pracowników Urzędu Gminy i kierowników jednostek organizacyjnych, oraz opublikowania zarządzenia poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń i zamieszczenia w BIP.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.Wójt Gminy
inż. Witold ŁapińskiMetryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy w Poświętnem

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Suchowierski

Wprowadzający: Andrzej Suchowierski

Data wprowadzenia: 2007-12-31

Modyfikujący: Andrzej Suchowierski

Data modyfikacji: 2007-12-31

Opublikował: Andrzej Suchowierski

Data publikacji: 2007-12-31