Zarządzenie NR 61/08
Wójta Gminy  Poświętne
z dnia 13 lutego 2008 r.

w sprawie sprawozdania  rocznego z  wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Poświętnem za 2007 r.


Na podstawie art. 199 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104; z 2005 r. Nr 169, poz. 1420; z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r,: Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz.587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984 )– zarządzam, co następuje:
§ .1Przedstawiam Radzie Gminy:
        Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za 2007 rok.
      –  zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.
§ .2Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy
Witold Łapiński

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy w Poświętnem

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Suchowierski

Wprowadzający: Andrzej Suchowierski

Data wprowadzenia: 2008-02-20

Modyfikujący: Andrzej Suchowierski

Data modyfikacji: 2008-02-20

Opublikował: Andrzej Suchowierski

Data publikacji: 2008-02-20