Zarządzenie Nr 13/09

Wójta Gminy Poświętne

z dnia 31 Grudnia 2009r.


 

W SPRAWIE: WPROWADZENIA DODATKOWYCH DNI WOLNYCH OD PRACY W URZĘDZIE GMINY W POŚWIĘTNEM W 2010r.
Na podstawie art.129 § 1 i art. 130 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy /tj. Dz. U. z 1998r. nr 21, poz. 94 z póź. zm./, w związku z art. 42 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych / Dz. U z 2008r., Nr 223,poz. 1458/, zarządzam co następuje:


§ 1. Ustalam, że dzień 04 czerwca 2010 roku oraz 27 grudnia 2010 roku są dniami wolnymi od pracy w Urzędzie Gminy w Poświętnem.


§ 2. Zobowiązuję Zastępcę Wójta Gminy do zapoznania z treścią zarządzenia pracowników Urzędu Gminy i kierowników jednostek organizacyjnych, oraz opublikowania zarządzenia poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń i zamieszczenia w BIP.


§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Wójt Gminy

 

inż. Witold Łapiński
 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy w Poświętnem

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Suchowierski

Wprowadzający: Andrzej Suchowierski

Data wprowadzenia: 2009-12-31

Modyfikujący: Andrzej Suchowierski

Data modyfikacji: 2009-12-31

Opublikował: Andrzej Suchowierski

Data publikacji: 2009-12-31