Zarządzenie Nr 10/2009
Wójta Gminy Poświętne
z dnia 16 lipca 2009 r.

w sprawie ustalenia maksymalnego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników jednostek organizacyjnych.


Na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. nr 223, poz. 1458) w zw. z art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r., nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),

Wójt Gminy Poświętne
zarządza, co następuje:


§ 1
Określa się maksymalne miesięczne wynagrodzenie kierowników jednostek budżetowych Gminy Poświętne, będących pracownikami samorządowymi, wraz z dodatkiem za wieloletnią pracę oraz dodatkiem funkcyjnym:
1)    dla szkół działających na podstawie przepisów o systemie oświaty – 9000,00 zł,
2)    dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 6000,00 zł,
§ 2
Określa się maksymalne miesięczne wynagrodzenie zastępców kierowników jednostek budżetowych Gminy Poświętne, będących pracownikami samorządowymi, wraz z dodatkiem za wieloletnią pracę oraz dodatkiem funkcyjnym:
1)dla szkół działających na podstawie przepisów o systemie oświaty – 7500,00 zł,
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.Wójt Gminy Poświętne
inż.Witold Łapiński

Informacja dostępna w pliku załącznika.

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy w Poświętnem

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Suchowierski

Wprowadzający: Andrzej Suchowierski

Data wprowadzenia: 2010-02-15

Modyfikujący: Andrzej Suchowierski

Data modyfikacji: 2010-02-15

Opublikował: Andrzej Suchowierski

Data publikacji: 2010-02-15