Zarządzenie Nr 168/10
Wójta GMINY  POŚWIĘTNE
z dnia 18 lutego 2010 r.w sprawie sprawozdania  rocznego z  wykonania planu finansowego   Gminnej Biblioteki Publicznej w Poświętnem za  2009 r.Na podstawie art. 121 ust.  6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku - Przepisy wprowadzajace ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241)  )– zarządzam, co następuje:
§ .1Przedstawiam Radzie Gminy:
        Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki   Publicznej za 2009 rok
      –  zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.
§ .2Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy
Witold Łapiński

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy w Poświętnem

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Suchowierski

Wprowadzający: Andrzej Suchowierski

Data wprowadzenia: 2010-05-25

Modyfikujący: Andrzej Suchowierski

Data modyfikacji: 2010-05-25

Opublikował: Andrzej Suchowierski

Data publikacji: 2010-05-25