Zarządzenie NR 189/10
Wójta Gminy  Poświętne

z dnia 27 lipca  2010 r.

w sprawie przedstawienia  informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Poświętne za pierwsze półrocze 2010 r. oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Poświętnem za pierwsze półrocze 2010r.

               
     Na podstawie art. 266 ust.1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, zm.: Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146) oraz § 1 ust. 1 pkt 1 i 3 uchwały Nr XXX/150/10 Rady Gminy Poświętne z dnia 22 czerwca 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Poświętne, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Poświętne oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Poświętnem za pierwsze półrocze – postanawiam, co następuje:
§ 1.  Przedstawić  Radzie Gminy Poświętne i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku informację  o przebiegu wykonania budżetu Gminy Poświętne za pierwsze półrocze 2010 roku stanowiącą załącznik Nr  1 do niniejszego zarządzenia.
§ 2.  Przedstawić  Radzie Gminy Poświętne i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku informację  o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za pierwsze półrocze 2010 roku stanowiącą załącznik Nr 2  do niniejszego zarządzenia.
§  3. Przedstawienie Informacji, o których  mowa w § 1 i 2 nastąpi  w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami:
§  4.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy
Witold Łapiński

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy w Poświętnem

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Suchowierski

Wprowadzający: Andrzej Suchowierski

Data wprowadzenia: 2010-07-29

Modyfikujący: Andrzej Suchowierski

Data modyfikacji: 2010-07-29

Opublikował: Andrzej Suchowierski

Data publikacji: 2010-07-29