ZARZADZENIE NR RGO.0050.40.2012

ZARZADZENIE NR RGO.0050.40.2012
WÓJTA GMINY POŚWIĘTNE

 z dnia 04 października 2012 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Poświętne w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Poświętne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013 rok”.

Informacja podana w pliku załącznika.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy w Poświętnem

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Suchowierski

Wprowadzający: Andrzej Suchowierski

Data wprowadzenia: 2012-10-08

Data modyfikacji: 2012-10-08

Opublikował: Andrzej Suchowierski

Data publikacji: 2012-10-08