Zarządzenie Nr  15/07
Wójta Gminy  Poświętne

z dnia  2 lutego  2007 r.

w sprawie informacji z  wykonania budżetu Gminy  za  IV kwartał 2006 r.


Na podstawie art. 14 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U.  Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz.1420, zm: Dz.U. z 2006 r. Nr 45, poz.319) – zarządzam, co następuje:
§ .1Podać do publicznej wiadomości informację z wykonania budżetu gminy za IV kwartał 2006 roku według załącznika do niniejszego zarządzenia.
§ .2Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy
Witold Łapiński

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Poświętne

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Suchowierski

Wprowadzający: Andrzej Suchowierski

Data wprowadzenia: 2007-02-14

Modyfikujący: Andrzej Suchowierski

Data modyfikacji: 2007-02-14

Opublikował: Andrzej Suchowierski

Data publikacji: 2007-02-14