Zarządzenie NR 18/07
Wójta Gminy Poświętne
z dnia 20 lutego 2007 r.

w sprawie sprawozdania  rocznego z  wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Poświętnem za  2006 r.

Na podstawie art. 199 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104; z 2005 r. Nr 169, poz. 1420; z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832)– zarządzam, co następuje:
§ .1Przedstawiam Radzie Gminy:
        Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za 2006 rok
      –  zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.
§ .2Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
                                                          

Wójt Gminy
Witold Łapiński

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Poświętne

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Suchowierski

Wprowadzający: Andrzej Suchowierski

Data wprowadzenia: 2007-03-01

Modyfikujący: Andrzej Suchowierski

Data modyfikacji: 2007-03-01

Opublikował: Andrzej Suchowierski

Data publikacji: 2007-03-01